Nepřidají se další české kraje?
Žádný kraj dosud nenásledoval ...

CERN, evropská laboratoř pro částicovou fyziku, nabízí svým členským zemím uspořádání týdenních vzdělávacích programů pro jejich učitele.
Český učitelský týden 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 ...
podpořený CERN, významným příspěvkem kraje Vysočina (2009 a 2010) a grantem INGO, ke všeobecné spokojenosti proběhl v letech 2008, 2009, 2010, chystá se na konec roku 2011.
Tato stránka obsahuje informace a poznámky psané před prvním konáním kurzu,
poznámky k průběhu v roce 2008, k navazujícím aktivitám vyškolených a naexcitovaných učitelů a přípravu na další rok, poznámky k průběhu v roce 2009, 2010, 2011.

Úvod - Program - Požadavky na účastníky - Materiály k přípravě - Finance - Účastníci - Praktické poznámky - Týdnem v CERNu to nekončí

Aktuality (aktuálnost berte prosím s rezervou): Na podzim 2008 proběhl v Praze týden akcí spojených s oficiálním zahájením provozu LHC. Hlavní událostí byl den věnovaný CERN, LHC a experimentům ATLAS a ALICE v pražském Planetáriu 21. 10. 2008. Odkazy najdete na adrese lhc.avc.cz. Bohužel LHC měl problémy, restart po opravě se očekává v průběhu roku 2009.
  Český učitelský týden 2009 proběhl v termínu od 7. 3. do 15. 3. 2009.
  Český učitelský týden 2010 proběhl v týdnu 5. - 11. prosince 2010.
  Český učitelský týden 2011 proběhl v týdnu 11. - 17. prosince 2011.
  Český učitelský týden 2012 proběhl v týdnu 3. - 7. prosince 2012.
  Český učitelský týden 2013 se chystá na týden 3. - 7. června 2013 s velmi podobným scénářem jako v minulých letech. Velkou změnou bude ale spolupráce se slovenskými kolegy, ke kterým bychom měli přistoupit do autobusu. Financování českých účastníků bude stejné jako v minulých letech - z grantu INGO uhradíme ubytování, cestu a příspěvek na stravné, účastníci se postarají o své kapesné a doplněk ke stravnému v případě nadměrných požadavků.

Program společně s programy jiných států najdete na stránce http://indico.cern.ch/categoryDisplay.py?categId=3l141. Vidozáznamy i dávných lekcí ovšem ještě zpracovány nejsou...

Očekávané přínosy týdne jsou komplexní, například seznámení se se současnou částicovou fyzikou, tj. jejími metodami v podobě současných experimentů a výsledky v podobě standardního modelu a jistého pohledu na dosud otevřené otázky. To by ovšem bylo slabým argumentem v situaci, kdy tato fyzika se často odbude na základní škole několika letmými poznámkami a na střední škole na ni také mnoho prostoru v závěru studia nezbývá.

Proto je cílem také názorná a důkladná ilustrace toho,co znamená současný základní výzkum na špičkové světové úrovni včetně jeho finanční a technické náročnosti, mezinárodního charakteru, manažerské a organizační stránky a dalších aspektů (jako ilustrace velkých projektů se v myslích vzdělaných občanů jistě vybaví například projekty Manhattan a Apollo, ale zpravidla je nenapadne, že současné vědecké projekty daleko lacinější se těm legendárním v mnoha aspektech přibližují a v jiných aspektech – například v otevřenosti a přístupnosti – se od nich dramaticky v kladném smyslu liší.) Cílem je také poznání role České republiky v jednom vědeckém oboru, která je charakterizována viditelným příspěvkem.

Nezanedbatelným cílem je i excitace učitelů fyziky v otevřeném prostředí lidí s vysokou motivací a zaujetím pro vědu, v prostředí, které navíc považuje kantory za důležité vyhledávače a rané pečovatele o talenty. Týdenní pobyt bude výrazným podnětem k integrace českých učitelů do mezinárodního prostředí, neboť i když bude většina přednášek v češtině, anglickým diskusím a výkladům o jednotlivých experimentech se nelze vyhnout, a v průběhu kurzu se zpravidla ukáže, že anglicky komunikovat mohou i ti, kteří to nepředpokládali. Neposledním cílem je stimulace kontaktů mezi učiteli a mezi vědeckými pracovníky; tyto kontakty jsou nadále využitelné ve spolupráci mezi školami, při dalším vzdělávání, při péči o talenty, při organizaci studentských projektů. Snad lze doufat, že naexcitovaní kantoři budou blíže k přípravě takových partií školních vzdělávacích plánů, které by současnou fyziku představily studentům.

K dosažení všech cílů budou vyvíjet intenzívní úsilí následující pracovníci českých vysokých škol a vědeckých ústavů, kteří přislíbili účast na programu (v roce 2009 všichni zmínění!!!, v roce 2010 JD, JR, VW a SN)

Podstatnou roli při organizaci týdne hraje RNDr. Eva Nováková, profesorka Gymnázia Žďár nad Sázavou, která v létě 2007 absolvovala cernský program pro učitele.

Všichni zúčastnění mají dlouhodobou pedagogickou zkušenost ze standardních vysokoškolských přednášek a z popularizačních akcí pro učitele a středoškolské studenty, Jiří Rameš je kromě toho zástupcem ČR v Evropské komisi pro popularizaci částicové fyziky (EPPOG, viz http://eppog.web.cern.ch/eppog/). Všichni jmenovaní jsou vědečtí uživatelé CERN, Stanislav Němeček je navíc certifikovaným průvodcem pro návštěvy v CERN.

Na straně přijímající organizace – CERN (viz http://user.web.cern.ch/user/Welcome.asp pro uživatele, resp. http://public.web.cern.ch/public/ pro laiky a veřejnost) – bude akci garantovat Mick Storr odpovědný za realizaci programu v CERN a Rolf Landua (viz např. výsledek hledání jména v Google), vedoucí Oddělení pro vzdělávání Ředitelství CERN (DSU-ED). Není vyloučena spolupráce dalších cernských pracovníků.


Hrubý návrh programu, co se zdařilo a co nikoli, návrh programu pro rok 2009, rámcový návrh pro rok 2010:


Požadavky na účastníky:


Doporučené materiály k přípravě na kurz:


Finanční aspekty účasti:

Týden bude podporován příspěvkem kraje Vysočina a příspěvkem z grantu MŠMTV INGO LA08015 – Spolupráce ČR s CERN".
Předpokládané náklady (45 účastníků): doprava smluvním autobusem, cca 2000-2200 Kč na osobu, ubytování v cernském hostelu ve dvoulůžkových pokojích za 78 CHF, tj. 39 CHF × 6 = 234 CHF = cca 3800 Kč, stravné na zahraniční cestu podle zákoníku práce 75 CHF/den × 7 dní (včetně "oddechové" soboty) = 525 CHF = cca 8500 Kč, vyjít lze ale i s menší částkou, zvláště při stravování v cernské kantýně. Celkem činí předpokládané náklady cca 14,5 tis. Kč/osobu.
Příspěvek kraje Vysočina očekáváme ve výši 12 tis. pro 30 účastníků, pro ostatní plánujeme příspěvek z grantu INGO ve výši cca 11 tis. Kč na osobu. To znamená, že příspěvky pokryjí kompletně dopravu a ubytování, stravování z velké části. Stravné nad rámec poskytnutého příspěvku a případné další výdaje tvoří spoluúčast účastníků kurzu. Prakticky to znamená, že zaplatíme autobus a ubytování fakturou, účastníkům dáme zálohu na stravné.
V roce 2009 přispěje kraj Vysočina na účast svých 10 kantorů, z prostředků INGO, CČF a CERN budou hrazeny náklady ostatních účastníků a lektorů. Účastníkům bude uhrazena doprava, ubytování v CERN a část stravného (40 CHF na den), zbytek stravného je jejich spoluúčastí.
Na rok 2010 máme příspěvek z grantu INGO, ze kterého hradíme dopravu a ubytování, menší část stravného. Od účastníků očekáváme příspěvek na stravné. Mají-li účastníci další zdroje, jsou obzvláště vítáni (vítány).
Na rok 2011 máme opět příspěvek z grantu INGO, ze kterého hradíme dopravu a ubytování, menší část stravného. Od účastníků očekáváme příspěvek na stravné. Mají-li účastníci další zdroje, jsou obzvláště vítáni (vítány).


Zájemci o program:

Pokud jste na tomto seznamu uvedeni a již se nechcete nebo nemůžete v daném termínu a za daných podmínek zúčastnit, prosím o majl (Jiri.Dolejsi@mff.cuni.cz). Seznam byl a je vytvářen z postupně přicházejících projevů zájmu. Pokud zájem překročí kapacitu, pokusíme se o dohodu mezi zájemci, týden by se měl opakovat zhruba s roční periodicitou. Tučně jsou uvedeni jedinci, kteří potvrdili svůj zájem a počítá se s nimi. Současně následuje seznam potenciálních zájemců o kurz v příštím roce (2009), zatím v neznámém termínu. V tabulce jsou uvedena jména skutečných účastníků zájezdu (maily jsou tam, kde je lze snadno získat z otvřených zdrojů; ostatní si řekněte).

1. Zdeněk Vácha G. Teplice 16. Eva Nováková G. Žďár n. Sáz. 31. Věra Pánková G. Mor. Budějovice
2. Eva Mojžíšová G. Teplice 17. Alena Cahová SPŠ Třebíč 32. Václav Pasáček G. Humpolec
3. Vlastimil Havránek G. Kyjov 18. Eva Čepeláková G. Žďár n. Sáz. 33. Miloslav Pátek G. Chotěboř
4. Jana Vejpustková Wichterlovo g. Ostrava 19. Petr Česnek G. Jihlava 34. Aleš Petrák G. Pelhřimov
5. Ivana Steklá G. B. Bolzana Praha 20. Karel Dunaj G. Bystřice n. P. 35. Pavel Procházka G. Jihlava
6. Jaroslav Reichl SPŠE Panská, Praha 21. Vít Feldbabel G. Mor. Budějovice 36. Ludmila Prokešová G. Třebíč
7. Stanislav Gottwald G. Špitálská, Praha 22. František Hofman G. Pacov 37. Jan Rosecký G. Nové M. n. M.
8. Jiří Bernard SPŠS Opava 23. Petr Chalupa G. Chotěboř 38. Vladislav Smejkal G. Chotěboř
9. Petr Pavelka ZŠ Dvůr Králové 24. Jiřina Jirků G. Bystřice n. P. 39. Richard Smutný G. Velké Meziříčí
10. Miroslava Aulíková G. Bílina 25. Jitka Klusáčková G. Třebíč 40. Pavel Suk G. Jihlava
11. Věra Koudelková ZŠ Předškolní, Praha 4 26. Marie Košičárová G. Žďár n. Sáz. 41. Ludmila Šrůtková G. Pelhřimov
12. Jaroslav Vebr G. Žamberk 27. Josef Štrouf SŠS Jihlava 42. Aleš Trojánek G. Velké Meziříčí
13. Ivana Havlová SŠHL Frýdlant 28. Petr Mazanec G. Pelhřimov 43. Petr Vrána G. Velké Meziříčí
14. Jiří Kvapil G. Olomouc 29. Alena Mozorová G. Třebíč 44. Václav Vydlák G. Havl. Brod
15.     30. Petr Musil G. Žďár n. Sáz. 45. Ivan Zpěvák SŠT Žďár n. Sáz.

Účastníci kurzu v roce 2009: Jiří Bernard (SŠPU Opava), Alena Bernardová (SŠ Opava), Pavel Blažek (ZŠ Velké Meziříčí), Vítězslav Doleží (SŠPU Opava), Jana Gebre - Selasiová (ZŠ Velké Meziříčí), Rostislav Gondík ((ISŠTE Sokolov), Jana Gondíková (ISŠTE Sokolov), Jakub Jermář (KDF MFF UK), Martina Kekule (KDF MFF UK), Tomáš Kekule (G Benešov), Václav Klement (G Vyškov), Tomáš Krásenský (SŠS Jihlava), Hana Malinová (KDF MFF UK), Libor Malý (G Jeseník), Bohumil Nosek (G Telč), Eva Nováková (G Žďár nad Sázavou), Ivana Obšilová (G Telč), Lenka Pacalová (ZŠ Třebíč), Vojtěch Pleskot (MFF UK), Jaroslav Salák (ZŠ Jihlava), Marie Skálová (ZŠ Havlíčkův Brod), Miloš Sláma (ZŠ Žďár nad Sázavou), Zdeněk Šabatka (KDF MFF UK), Jindřiška Špačková (ZŠ Třebíč), Miroslav Štros (ZŠ Roudnice nad Labem), Jiří Válek (G Čakovice),
Zájemci, kteří nejeli:
J. Bolek (ZŠ Mníšek pod Brdy), M. Krausová (Gymnázium Teplice), S. Tomášková (ZŠ Suchdol nad Lužnicí), Štěpánka Očenášková (G Příbram), Karel Heřman (G Příbram), Ludmila Šulcová (Jedličkův ústav a školy), Libor Svoboda (G Šternberk), Petra Kotrbová (G Praha).

Účastníci v roce 2010: Jindřiška Svobodová (KF PdF MU), Petr Vetiška (GOP Radotín), Václava Kopecká (KDF MFF UK), Jana Česáková (PdF UHK), Milada Marková (G Letohrad), Václav Klement (G Vyškov), Jiří Dittrich (G Brno), Lenka Plachtová (G Ostrava-Zábřeh), Jiří Robenek (G Opava), Jiří Šamaj (SŠ Ostrava-Kunčice), Vlasta Veselá (G Ostrava), Jana Končelová (ZŠ Lingua Universal), Hynek Douda (SŠEaS Ústí nad Labem), Petr Šesták, Markéta Baňková (výtvarnice, autorka):

Účastníci v roce 2011: Martin Konečný (KDF MFF UK), Dana Sýkorová (G Praha), Ntaša Dřínková (G Praha), Dita Čížková (G Žďár and Sázavou), Ladislav Pleva (ZŠ Zátor), Jakub Ulmann (G Krnov), Milada Marková (G Letohrad), Libor Malý (G Jeseník), Anita Rusínová (ZŠ Jirkov), Jiří Studeník (SŠP Brno), Zdeňka Valová, Ludmila Flámová, Jaroslav Chrástecký, Alena Wagnerová

Účastníci v roce 2012: Bronislav Zachrdla (G Valašské Meziříčí), Michal Černý (MUNI Brno), Olga Kačenková (ZŠ Tuchlovice), Zdeněk Hubáček (G Uherské Hradiště), Stanislav Ohera (G Uherské Hradiště), František Látal (G Uherské Hradiště), Lukáš Richterek (UP Olomouc), Lukáš Pawera (MUNI Brno), Jan Novotný (MUNI Brno), Irena Vykoupilová (MZK Brno), Blanka Zajacová (KDF MFF UK Praha), Zuzana Zdražilová (KDF MFF UK Praha), Jan Smolek (SPŠS Brno


Praktické poznámky

V této sekci najdete kromě poznámek, které mne samotného napadají, také odpovědi na vaše otázky, pokud je pravděpodobné, že budou zajímat i ostatní.


Týdnem v CERNu to nekončí

O kurzu je třeba informovat veřejnost (aby věděla, že alespoň některé peníze, které daňoví poplatníci zaplatí, poslouží k podpoře učitelů, kteří pečují o jejich děti) a fyzikáře, kteří o podobné akci ještě neslyšeli. První zprávu najdete mezi novinkami na stránkách kraje Vysočina (http://www.kr-vysocina.cz/), další články následovaly, stačí požádat o asistenci Google (CERN, učitelé, ...). Zevrubnou zprávu se spoustou fotografií zveřejnil Jarda Reichl: http://www.jreichl.com/fyzika/exkurze/cern2008_ucitele/cern2008_ucitele.htm, Jarda už dopálil souborné DVD, které už bylo distribuováno. Jiří Bernard dal své fotky na adresu http://ms.strojka.opava.cz/~bernard/ ... Další zprávy napsali(y) Jana Vejpustková (http://www.gym669ova.cz/akce/cern.htm), ... (posílejte linky!). Měli byste ještě dostat certifikáty o účasti na kurzu, podepsané CERNským představitelem a patrně předsedou Výboru pro spoluúpráci ČR s CERN Prof. Niederlem. Mickovi to připomenu.

Přehled aktivit kantorů z Vysočiny najdete na stránce http://www.pcvysocina.cz/vismo/zobraz_dok.asp?id_org=600139&id_ktg=1041&p1=1154.
16. 5. proběhla schůzka s hejtmanem kraje Vysočina, který na ní konstatoval, že si kantoři svými přednáškami pro studenty již příspěvek kraje "odpracovali".

Někteří z účastníků začali překládat některé zahraniční materiály do češtiny, rád bych zde zveřejnil přehled. Byla by tu velmi užitečná koordinace - lepší než tři nezávislé překlady je jeden doladěný. S JR i VW se také hlásíme k ladění. Zaregistroval jsem plán kolegy Bernarda a kolegyně Klusáčkové překládat FAQ o LHC, pravděpodobně by se našly i prostředky na vydání české verze.

Od účastníků kurzů očekáváme uspořádání přednášek o CERN a částicové fyzice pro studenty a (kéž by) také veřejnost. K tomu nabízíme asistenci, stejně jako asistenci při komplexnějších projektech například vrcholících exkurzí do CERN (příklady z nedávné minulosti najdete na stránkách http://www.gymspit.cz/cern-2007 a http://www.gymzr.cz/mikrokosmos1.htm, inspirujte se).
Nabídka asistence znamená ochotu přijet k vám na školu, udělat přednášku, poradit majlem, popsat osvědčený postup ... Přirozené otázky jsou na finance, časové možnosti atd. Pokusím se odpovědět: Všichni máme naprostý nedostatek času na záležitosti, které musíme a/nebo chceme stihnout. Popularizační aktivity jsou jednou z činností, kterou nám zpravidla nikdo nezakazuje a které přirozeně patří do naší pracovní náplně, ale většinou s nevyslovenou vedlejší podmínkou, když stihneme všechno ostatní. Chcete-li, abychom přijeli, navrhněte termíny a budeme se domlouvat. Máte-li nějaké prostředky, které nám můžete nabídnout za přednášku, pak je neodmítneme, neboť to znamená úhradu dodatečného úsilí a času, které věnujeme právě vám a ne jiným akutním záležitostem pracovním i jiným. Nemáte-li takové prostředky, pak asi budeme ochotni přijet taky, cestovní náklady uhradí naše pracoviště, čas a úsilí zůstane záležitostí dobročinnosti. Například týden v CERNu byl pro nás standardní pracovní cestou a také z velké míry dobročinnosti, neboť odložené povinnosti za nás nikdo neudělá. Je vám ale jistě jasné, že takových týdnů nemůžeme přežít 54 v roce.

Dříve nebo později se jistě rozhodnete plánovat zájezd do CERNu se svými studenty. Vězte, že prvním a nejpodstatnějším krokem je objednat si u cernské visit service návštěvu, viz http://outreach.web.cern.ch/outreach/en/Visits/Info-en.html To je třeba udělat zhruba půl roku (!) před vlastní návštěvou. Objednaná návštěva trvá zpravidla půl dne, kromě úvodní přednášky vám bude ukázán nějaký experiment. Vzhledem k probíhajícímu ladění a provozu LHC už nebudou možné návštěvy v podzemí, tj. u současných experimentů ATLAS, CMS, ALICE a LHCb. Půlden naplněný standardním programem můžete doplnit návštěvou Microcosmu, když nám sdělíte datum plánované návštěvy, pokusíme se vám přihrát někoho z českých fyziků, který bude v tu chvíli v CERN. Bude-li zřejmé, že vaše návštěva CERN je součástí komplexního projektu s cílem seznámit studenty s CERN a částicovou fyzikou, můžeme vám možná trochu na zájezd přispět z prostředků projektu INGO. CERN vám tedy zabere jeden den.
Naplánujte si další program zájezdu, například na cestě je pro fyziku krajně zajímavé Německé muzeum v Mnichově (
http://www.deutsches-museum.de), jistě se budete věnovat Švýcarsku, blízko je do Chamonix ... Poblíž CERNu můžete spát v laciných hotelech (např. F1 ve Ferney-Voltaire), v Ženevě jsou také hostely, hledejte na webu a kontrolujte, jak daleko to do CERNu máte, například na této mapě. Pokud zůstanete na další den či dny v Ženevě, jistě využijete Mickovy instrukce pro hledání pokladu, které snad také někdo překládá (?). Pro dopravu z Česka asi zvolíte autobus, najděte si sympatického dopravce z okolí a jednejte o ceně. Vězte, že budete potřebovat dva řidiče, kteří nemohou řídit déle než 21 hodin bez přestávky, detaily s nimi jistě dojednáte. Cena zhruba týdenního angažmá autobusu s řidiči na cestu z Česka do Ženevy a zpět by se dnes mohla pohybovat kolem 100 tis. Kč. To je snad vše podstatné, ostatní záleží na vaší vynalézavosti, inspirujte se zmíněnými zájezdy G Žďár (http://www.gymzr.cz/mikrokosmos1.htm), G Špitálská Praha (http://www.gymspit.cz/cern-2007), SPŠST Panská, Praha (http://www.jreichl.com/fyzika/exkurze/cern2006/cern.htm), FYKOS (http://fykos.troja.mff.cuni.cz/).

Nejde jen o zájezdy do CERN. Částicová komunita propaguje například mezinárodní akci pro studenty Hands on Particle Physics (http://www.physicsmasterclasses.org/, http://www-ucjf.troja.mff.cuni.cz/dolejsi/outreach/masterclasses-cz08.htm). Zatímco dosud jsme zvali zájemce do Prahy (a pak mluvili, mluvili a seděli v počítačové laboratoři), mohl by se příští ročník klidně odehrávat na vašich školách včetně internetové diskuse se studenty z okolních zemí, my vám samozřejmě nabízíme asistenci.

Při všech záležitostech týkajících se proběhlého kurzu, následných akcích i připravovaného konání v příštím roce je podstatná komunikace a vzájemná informovanost. Do jisté míry může sloužit tato stránka, ale perspektivní řešení by mělo být trochu fundamentálnější. Proto bych chtěl navrhnout, abychom nadále zůstali ve styku, jehož cílem bude stimulovat kontakty mezi fyziky a kantory. Jak jistě většina z Vás chápe, podpora se lépe získává, děláte-li akcím reklamu, hledáte-li agumenty, jak jsou vaše činy skvělé a přínosné, prostě když se nestydíte vystoupit z davu. Myslím si, že to můžeme činit s naprosto klidným svědomím, protože fyzika obecně a třeba částicová fyzika speciálně se nemá za co stydět, naopak je příkladem vědy, která přispívá k poznání základních zákonitostí světa, občas nějakým svým produktem přispěje k blahu lidstva (příklad PET diagnostikou), občas nějakým svým produktem dokonce změní některé aspekty lidské činnosti (www). Přečtěte si tento skvělý článek.

Součástí reklamy a praktické činnosti je nalezení nebo vytvoření vhodné instituce, která poskytně útočiště pro zamýšlené kroky. Vhodná instituce musí být schopna poskytovat prostor a neomezovat, neměla by bránit získávání prostředků z různých zdrojů a měla by být respektovaná nebo alespoň respektovatelná. Současně by měla mít na jedince hledající útočiště malé či raději zanedbatelné požadavky. V kontextu těchto úvah vám všem (účastníků zájezdu, zájemcům o další kolo i jiným zainteresovaným) chci navrhnout vytvoření pracovní skupiny s názvem snad dostatečně propagačním - „Czech Physics Outreach Network“ - pracovní skupiny pro propagaci nejen částicové fyziky v lůně České fyzikální společnosti (viz http://www-ucjf.troja.mff.cuni.cz/cfs/). Znamenalo by to pro vás vstup do JČMF (pokud tam nejste) a do ČFS, na druhé straně by to byl další krůček k podpoře komunikace mezi fyziky a fyzikáři, o kterou se snažíme (viz například "Přehlídku"). Zvažte to, prosím, a ozvěte se s komentáři.... nikdo se dosud neozval (říjen 2008), tj. tato idea je asi k ničemu.

Jiří Dolejší