Sáhněte si na částice, 2006
Podobně jako v loňském roce budou mít středoškolští studenti a jejich učitelé příležitost si vlastnoručně vyzkoušet, co obnáší analýza srážkových experimentů ve fyzice částic

Stane se tak v rámci celoevropské akce
Hands on Particle Physics, European Masterclasses for High School Students
,
viz
http://wyp.teilchenphysik.org/mc.htm

Ústav částicové a jaderné fyziky MFF UK a Fyzikální ústav AV ČR nabízejí:

7. března 2006 od 10.00 do 15.00
v seminární místnosti Fyzikálního ústavu AVČR, Na Slovance 2, Praha 8

sérii přednášek o standardním modelu, metodách experimentální částicové fyziky a o současných experimentech, na kterých se čeští částicoví fyzikové podílejí;

8. března 2006 od 10.00 do 17.00
v seminární místnosti č. 1001 Ústavu částicové a jaderné fyziky MFF UK, V Holešovičkách 2, Praha 8
detailní instruktáž o následující počítačové analýze událostí zaznamenaných na detektoru DELPHI ve srážkách elektronů a pozitronů z urychlovače LEP, diskusi a poté vlastní analýzu v počítačové laboratoři MFF UK ("PUČ", 13:00-15:40); prezentaci výsledků na mezinárodním fóru prostřednictvím videokonference (opět 1001, videokonference v 16:30).
Celý program tohoto dne je určen pro skupinu max. 20 účastníků.

9. března 2006 od 10.00 do 17.00
Tentýž program jako předcházející den pro druhou dvacítku účastníků, bude-li zájem. Začátek v 10:00 v seminární místnosti č. 915, MFF UK, V Holešovičkách 2, Praha 8

Podrobnější informace a materiály k přípravě najdete na stránkách http://wyp.teilchenphysik.org/ a hlavně českých stránkách http://www-hep.fzu.cz/castice. Prosíme zájemce, aby se ohlásili e-mailem na adresu Jiri.Dolejsi@mff.cuni.cz

Jiří Dolejší, Ústav částicové a jaderné fyziky MFF UK, a Jiří Rameš, Fyzikální ústav Akademie věd ČR.