Fermilab, June-September 2004, Film6

Zapad slunce v Yosemiteu, ranni jinovatka (v labu mi neudelali fotky hvezd, potvory; zkusim to casem napravit!) Yosemite Valley: El Capitan, vyhled z Glacier Point, Half Dome, vodopady. Sequoia Nat'l Park:)
Photos by Jiri Kvita:)

[Film1] [Film2] [Film3] [Film4] [Film5] [Film6] [Film7] [Film8] [Film9] [Film10] [Film11] [Film12]

[Film1] [Film2] [Film3] [Film4] [Film5] [Film6] [Film7] [Film8] [Film9] [Film10] [Film11] [Film12]Created Sun Sep 26 21:35:03 CDT 2004 by (c) Jiri Kvita